RSS Feed
Česta pitanja : Produzena garancija
Da, potreban je neki dokaz o kupovini uređaja kako bi smo znali od kog datuma počinje produžena garancija.
Produžena garancija počinje onog momenta kada vam istekne garancija koju ste dobili od strane proizvođača uređaja.
Sa našom PICKUP&RETURN uslugom možete nadograditi postojeću produženu garanciju koja uključuje uslugu od vrata-do-vrata. Kurirska služba će preuzeti vaš neispravni uređaj od vas, doneti u naš servis i vratiti vam popravljen uređaj. Zahtev za korišćenj...
Produžena garancija pokriva sve kvarove koje je proizvođač definisao u garantnom listu i za trajanje garatnog roka koji je propisao proizvođač. Sve troškove koji su nastali u suprtnosti sa proizvođakom garancijom idu na teret klijenta u skladu sa cjenov...
Produžena garancija je nastavak vaše fabričke garancije na vaš uređaj. Ovakav vid garancija vam osigurava da će vaš proivod biti popravljen u slučaju kvara i posle isteka proizvođačke garancije.
Produžena garancija pokriva 100% trošak rezervnih delova i rada servisera na otklanjaju kvara, ukoliko se ispune svi uslovi korišćenja dodatne garancije.