Česta pitanja: Zalbe/primedbe korisnika
Šta sve spada u žalbe korisnika?
Objavio Igor Dačković uključeno 29.03.2015 21:37

U žalbe korisnika spadaju:
• Primjedba na rad tima ili pojedinca 
• Nezadovoljstvo korisnika isporučenim tehničkim rešenjem (proizvod ili usluga koja je isporučena nije u skladu sa inicijalnim zahtevom korisnika)
• Primjedbe na kvalitet ophođenja i komunikacije sa zaposlenima (npr. neljubaznost, nepružanje informacija ili davanje netačnih informacija)

(0 glasovi)
Ovaj artikal mi je bio od pomoći
Ovaj artikal mi nije bio od pomoći